menopozda masaj tedavisi

menopozda masaj tedavisi konusunda ziyaretcilerimize bir kac gorsel sunuyor menopozda masaj tedavisi ile ilgili modeller sunuyoruz menopoz sarasandaamasajaen etkili rahatlama yantemlerinden biridir ruhunuzu canlandarar yazyallardan bu yana insanlar vacudun aayrayanbalgeleriniamasajlaaiyileaytirmeyolunaagitmiaylerdir amasajanagaca bir tanra latfa gibidir ben bu armaayanan deayeriniayeniaanladam kazam tracy yediaaylakahamileyken annelikamasajaiain birauzmanaagidiyordu new yorkaetaki buauzman hamileliayin getirdiayi sakantalarla baaya aakma yantemlerini konu alan bir kitaban da yazaradar kazama son ganlerde kendimiayorgunave gergin hissettiayimi saylediayim zaman beniauzmananaagatarda ve ikisi birlikte bana muhteayem biramasajayaptalar nasal bayak bir rahatlama duyduayumu anlatamam aylesine gevayemiaytim ki az kalsan trenle evime danerken ineceayim duraaya kaaa rayordum auzmanabeni aok etkileyen bir ayey saylemiayti aeoemasajasizi vacudunuzun iainde biryolculuayaaaakarar ae seans sonrasanda hissetiklerimi bundanagazelatanamlamam mamkan deayil buayolculuayaabaaylarken gerginadurumdasiniz ama kaslaranaz gevayedikae batan menopoz sakantalaranazan ve kaygalaranazan birer birer eridiayini hissediyorsunuz uzman ayraca menopoz iain baza noktalara akupresar de uygulamaayta aayakbaayparmaayamda ve baldaramda birer noktaya uyguladaaya basana sayesinde ganlerce kendimi rahat veacanlaahissettim masaj vacudunuzda menopoz sarasanda gerilen tam sinirleriahareketegeairiyor kendi kendinizeamasajayaparak da bu sinirlen rahatlatabilirsiniz bumasajayantemleri kendinizi gerginliaye kaptarmaktansa sorunu altetmenizi saaylayacaktar kendi kendineamasajayapmak olumlu bir yaklaayamdar bu bedeninizi ve kendinizi sevdiayinizin gastergesidir nedense baaykalarana yardamca olmak iain zaman buluruz da bir tarla kendimize zaman ayaramayaz artak kendinize zaman ayarap vacudunuzu tanama zamanadar masaj menopozun getirdiayi gerginliktan kurtulmanaza ve daha sakin bir insan olmanaza saaylayacaktar kendi kendinize uygulayacaayanazamasajaiain aayaayadaki gerealereaihtiyacanazavarbanyo sangeribanyo vacut faraasailak vacut losyonutepesinde silgi olan bir kurayun kalem bunu aya ayanazan altanaamasajyaparken kullanacaksanaz baayparmaayanaz yorulduktan sonra kalemin silgi olan ucunu ayna a maala kullanabilirsiniz masaj ortama yaratmaendiayeyi bir kenara barakan ganlak iaylerinizi daayanmeyin yavaay ve derin derin nefes alan vacudunuzu kasmayan dikkatiniziamasajayaptaayanazabalgeyeaverin dazenli bir ritim tutturun gazlerinizi kapayan huzur veren bir mazik dinleyin kendiniz hakkanda olumlu ayeyler daayanan bu ayekilde beyninizi boayaltarsanaz kendi kendinizeamasajayaparken uyguladaayanaz teknikten aok hissettikleriniz astane yoayunlaayan telefonu fiayten aekin loay bir ortam yaratan oda asasana ayarlayan kendinize bir egzersiz minderi alan elinizin altandaayumuayakabir battaniye bulundurun takalaranaza aakaran baayanazan altana yastak koyun sartasta yattaayanazda ayaayanazan altana yastak koyun ilak ve hoay kokulu vacut losyonu kullanan aaplak olmanazda yarar vardar eayer siz baayka birineamasajayapayorsanaz bol rahat giysiler giyin cereyanda kalmamayaaazenagasterin kendi kendineamasajaaain anerilerbel masaja ae bu yantem belinizi inceltmeye de yarar baayparmaklaranaz ande diayer parmaklar arkada olacak biaimde belinizin astandeki etli kasma sakaaytarap aevirerekamasajayapan gaayaslereamasajaae buayollaagaayaslerinizi de yoklatmaay olursunuz sartasta uzanap ufak daireselahareketlerayapan parmak ualaranaza gaayaslerinizinaevresindeasaat yanane doayru aevirin boyun ve omuzamasajaaae ense kakanaze aa parmaayanaza birlikte bastarap on saniye tutun yazamasaja kaaylaranazdan saaanaza doayru dart parmaayanaza kaydaran kaaylaranaza rahatlatmak iain buahareketiaaa dart kez tekrarlayan baay masaja ae parmak ualaranaza veya tarnaklaranaza kullanarak tam kafa derinizeamasajayapan masaj yantemleriyle ilgili biraok kitap vardar bu yolla eayinize aok daha yakan olabilirsiniz masaj en iyi sevgi gasterme yoludur menopozdayken an seviaymeyi uzatmak iain birbirinize masaj yapabilirsiniz haftada bir iki kez masaj stres dazeyinizi daayarar ve bedeninizi canla tutar ne yazak ki biraok insan sadece bir tarafa aayradaaya zaman masaja daayanar kendinizi iyi hissetmek en doayal hakkanazdar kendinize bir masaj yapan ilak vacut losyonunu aakaran hafif bir mazik koyun ve kendinizi harika hissedin ama annelik bana beni bu konu masaj seans taki uzman yedi yeni yavaay geliayen bir menopozbebeklerde atelektazi sizde yorum ganderincevaba iptal etmek iain taklayan asim requiredemail requiredrss ile yazalaramaza takip edinson yazalar
menopozda masaj tedavisi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: