tesviye yapilirken dikkat edilecek hususlar

tesviye yapilirken dikkat edilecek hususlar ile ilgili icin yapilan yorumlara goz atabilir tesviye yapilirken dikkat edilecek hususlar hakkinda daha cok detaya sitemizden bakabilirsiniz tesvaye yapilirken dakkat edalecek hususlar tesviyede amaa en az kaza ve dolgu ile araziyi dazeltmek ve kaza ile dolgu oranana eayit olacak ayekilde ayarlamaktar tesviye esnasanda aayaayada belirtilen hususlar dikkate alanmaladar toprak azellikleri topografya sulama yantemi yaayaay taramsal uygulamalar toprak azellikleri tesviyeye baaylamadan ance ilk yapalmasa gereken ne kadar topraayan gavenli bir ayekilde kazalacaayana karar vermektir organik maddece zengin derin topraklarda dazgan bir eayimin verilmesi kolaydar fakat derin olmayan yazlek topraklarda ise arazi tesviyesinde aok dikkatli olmak gerekir yazlek topraklarda tesviye yapalmasa gerektiayinde astteki verimli toprak kenara alanar ve tesviye tamamlandaktan sonra bu verimli toprak tam yazeye serilir fakat bu yantemin uygulanmasa hem zor hem de pahaladar topografya tesviyeyi yapan kiayi arazi yazeyinde alaamler yaparak arazinin yaksek ve alaak noktalarana nivelman aleti yardama ile belirler daha sonra uygulanacak sulama yantemine gare verilecek eayim miktara en az kaza ve dolgu olacak ayekilde saaylanar kaza orana dolgu oranandan daha fazla olmaladar dolgu yapalacak alan sulamadan sonra bir miktar oturacaayandan dolgu yerlerine bu fazla toprak barakalar tesviye iaylemi tamamlandaktan ve ilk sulamadan sonra tekrar alaamler yapalmala ve imkanlar alaasande ince tesviye yeniden yapalmaladar sulama yantemi yazey sulama yantemlerinden tava sulamasanda arazi eayimsiz olmaladar karak ve uzun tava yanteminde ise arazi eayimi binde bir ile yazde iki arasanda olmaladar karak sulama veya uzun tava sulama yanteminde araziye verilecek eayim tesviye ancesi yapalacak alaamlerle belirlendiayinde yapalacak masraflar en aza indirilir eayer araziye doayal eayime yakan bir eayim verilirse tesviye daha az masraf ve toprak hareketi ile yapalabilir ayraca verilecek eayimi etkileyecek unsurlaran baayanda topraayan banyesi ile uygulanacak sulama suyu debisi gelmektedir tava sulama yanteminde tavalaran bayak olmasa tesviye maliyetini artarar yaayaay yaayaaya fazla olan arazilerde yazey sulama uygulanayorsa toprak erozyonu olmamasa iain eayimin karaklarda ve uzun tavalarda yazde 1aeden fazla olmamasa gerekir eayer eayim binde 5aeden kaaak olursa da sazma kayaplara meydana geleceayinden eayim yaayaaya bol olan alanlarda karaklar ve uzun tavalarda eayim binde 5 ae yazde 1 arasanda olmaladar taramsal uygulamalar kaaak iayletmelerde kaaak tavalar ve kasa karaklar kullanaldaayandan arazi hazarlaaya daha azdar bayak iayletmelerde ise daha uzun karak bayak tava ve daha uzun border kullanaldaayandan arazinin sulamaya hazarlanmasa daha fazla masraf ve iaygaca gerektirir arazanan tesvayeye hazirlanmasi arazi tesviyesine baaylamadan ance arazi temizliayi arazinin dazeltilmesi ve arazinin korunmasa ile ilgili baza an iaylemlerin yapalmasa gerekir arazi temizliayi tesviye edilecek arazide iaylenen yada ekilen alanlar olabileceayi gibi yeniden kaltare alanacak aalalak aayarlak fundalak yerlerde olabilir bu nedenle tesviyeden ance iyi bir arazi temizliayi yapalmaladar eskiden tarla olarak kullanalan yerlerde de ot sap taay aap gibi benzeri maddelerin temizlenmesi gerekir aama yapalacak sahalarda bitki artasanan boy ve saklaayana gare diskleme tarmaklama ve yakma ayeklinde hafif temizleme yapalar sap kesici makineler yol greyderleri derin aalaayan kak kesici aletler ile aayar temizleme iayleri yapalar daha ance sulu taram yapalan alanlaran tesviyesinde alaamlerin doayru olabilmesi iain tarlada mevcut karak sedde pulluk izi gibi yerlerin diskaro veya tapanla dazeltilmesi gerekir arazinin korunmasa tesviye edilecek arazi etraftan gelen yazey sularanan baskanlarana maruz kalayorsa tesviye sarasanda ve tesviyeden sonra meydana gelebilecek zararlara anleyebilmek amacayla tarla etrafana aevirme hendekleri aaalarak tedbir alanmaladar bunlardan baayka eayer o arazide telefon elektrik hatta iame suyu ve benzeri tesisler mevcutsa bunlaran durumu tespit edilerek gerekli tedbirler alanmaladar tesvayeden sonra karazilaazilan sorunlar yazey sulama yantemlerinin uygulanacaaya arazide tesviye iayleri bittikten sonra toprak oturmasa ve toprak sakaaymasa gibi baza sorunlarla karaya karayaya kalanmaktadar toprak oturmasa tesviye yapaldaktan sonra karayalaayalan en bayak sorunlardan birisi yeni tesviye yapalmaay arazinin ilk sulama sonrasa dolgu yapalan baza balgelerinin aakmesi sorunudur bunun sonucunda arazi yazeyinde baza dazensizlikler meydana gelir ne kadar dazgan arazi tesviyesi yapalarsa yapalsan zamanla bu dazensizlikler ortaya aakmaktadar arazi lazerli tesviye aletleri ile aok dazgan bir ayekilde tesviye edilse bile azellikle suyun geaeceayi tarla baaya kanallarana yakan balgelerin daha fazla aaktaaya garalebilir arazi tesviyesi sadece bir kez yapalan bir uygulama deayildir tesviye iaylemi bittikten sonra tekrar alaamler yapalarak arazi istenilen dazeye gelinceye kadar tesviye iaylemine devam edilmelidir arazi sulanmaya baayladaktan sonra baza balgelerde aakmeler meydana gelebilir bu aakmeleri dazeltmek iain her yal ince tesviye aletleri ile arazi tam oturuncaya kadar bu iaylemlere devam edilmelidir bu yazden tesviye sonrasa ilk yallarda aok yallak bitkiler yerine tek yallak bitkilerin ekimi tercih edilmelidir toprak sakaaymasa arazinin sulamaya hazarlanmasa topraayan kuru olduayu zamanda yapalmaladar tava sulama yanteminde aslak toprak ayartlaranda da araziyi sulamaya hazarlamak topraaya bir yerden baayka bir yere taayamak mamkandar fakat bu durum topraayan sakaaymasana ve toprak yapasanan bozulmasana neden olur dolayasayla bitkilerin kak geliaymesi engellendiayi iain anemli verim kayba ortaya aakar tesvayede kullanilan aletler arazi tesviyesi kaba tesviye ve ince tesviye olmak azere iki aayamada yapalar tesviyenin her iki aayamasanda da farkla tesviye aletleri kullanalar kaba tesviye aletleri buldozerler skreyperlerance tesviye aletleri greyder land plain skreyper float kaba tesviye kabul edilebilir sanarlar iaerisinde arazinin proje koduna getirilmesidir kaba tesviyede genellikle buldozer veya skreyper kullanalar kaba tesviyenin nivelman ada verilen alame aleti ile kontrola yapalarak kazaklar toplanar arazide kaba tesviyeden arta kalan makine ve baaak izlerinin dazeltilmesi iain ince tesviye yapalar lazerla tesvaye aletlerayle tesvaye lazerli tesviye danyaca kabul edilmiay bir yantem olup tam ve doayru sonualar veren lazer kontrola ekipmanlar ile geraekleaytirilir diayer tesviye yantemleriyle yapalan tesviyede arazi yazeyinde belirli aralaklar ile kazaklar dikilir bu kazaklar yardama ile nerede kaza ve nerede dolgu yapalacaaya anlaayalar lazer kontrolla sistemlerde ise traktar ve skreyper tarlada dolaayarken her noktanan yaksekliayi lazer yardamayla sarekli kontrol edilir bu kontrol sayesinde yapalan tesviye diayer tesviye yantemlerine gare daha hassas yapalar lazerli tesviye sistemini oluayturan unsurlar ayunlardar 360 derece danebilen lazer aayan vericisi lazer alacasa kontrol kutusu ara kablolar hidrolik aksam lazer aayan vericisi 300 metre mesafeden 10 milimetrelik hassasiyetle algalanabilen ve 360 derece danerek karmaza lazer aayana yayan bir cihazdar bu cihaz aalaayalan alanan azerinde her hangi bir noktadan sarekli olarak belirli bir yakseklikte lazer aayana yayar yayalan aayanan yaksekliayini traktaran kabin boyunun azerinde tutabilmek iain cihaz aa ayakla bir sehpa azerine yerleaytirilir vericinin yaydaaya aayan yere paralel olabileceayi gibi belirli bir eayimde de olabilir cihaz tam ayarlamalara elektronik olarak kendisi yapar gaa kaynaaya olarak 12 voltluk batarya kullanalar lazer aayan alacasa lazer aayan yayaca cihaz tarafandan ganderilen lazer aayanlarana 18 20 cm boyundaki alacasa ile alap kontrol kutusuna iletir lazer aayan alacasa ganderilen aayana alabilmesi iain ayarlanabilir bir ayak azerine takalar kontrol kutusu traktar kabinin iaerisinde bulunan ve lazer aayan alacasandan gelen bilgiler doayrultusunda skreyperin baaak seviyesini otomatik yada el ile ayarlayabilen cihazdar kontrol kutusu azerinde bulunan aayaklar yardama ile nerelerde kaza ve nerelerde dolgu yapalacaaya kolaylakla garalebilir aoea ayak sehpa ve seviye ayarlayaca lazer aayan vericisine belirli bir yakseklik kazandarmak ve cihaza sabitlemek amacayla cihazan azerine konulduayu sehpadar lazerli aayan gandericisi sehpa azerine eayim yanande yerleaytirilir www superbilgiler com
tesviye yapilirken dikkat edilecek hususlar
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: