exelans grenli

exelans grenli adina ziyaretcilerimize bir iki resim gosteriyor exelans grenli ile ilgili modeller sunuyoruz exelans grenlikendi kendini yakayan su bazla grenli daay cephe kaplamasa aoeran tanama su bazla akrilik kopolimer baaylayaca esasla ince desenli rulo ile uygulanan rulo ile desen verilen grenli mat daay cephe kaplamasadar azellikleri kendi kendini yakama hidron azelliayi ile yaayan yaaymurun yazeye nafuz etmeden akmasana saaylar ve yazeydeki tozlara temizler yazeylerdeki hatalara gastermez kapatar kaf mantar ve yosun oluayumunu anler yazeye nefes alma imkana vererek biriken nemin ia ve daay cephelere zarar vermesini engeller azel formula sayesinde her mevsim kolayca uygulanar yaksek su itici azelliayiyle yazeyin su geairmesine izin vermez yaksek alkali direnci ile rutubete neme ve tuzlu suya karaya dayanakladar ganeay aayanlaranan boya filmini deforme etmesini ve renk deayiaytirmesini anleyerek uzun sareli kullanama olanak verir grenli yapasa ile dekoratif bir garanta veren grenli yapanan rulo uygulamasa sarasanda homojen olarak kolayca daayalmasana saaylayan azel yapasa ile aevre dostu daay cephe kaplamasadar yazey hazarlama alk kez uygulanacaaya yazeylerde kirli veya gevayek dokular eski boyala yazeylerde de kabarmaay veya tozlu kasamlar temizlenerek exelans astar ile astarlanmaladar kireci fazla olan ham savala yazeylerin astar ve boya uygulamasa yapalmadan ance 1 hacim sirke ile 1 hacim su karaaytaralarak yakanmasa tavsiye edilir aatlaklar exelans macun ile doldurulmaladar uygulama azekli tek kat olarak uygulanmasa anerilir uygulama sarasanda yazey ve hava sacaklaayanan en az 5ac en aok 35ac olmasana dikkat edilmelidir doayrudan ganeay aayaaya altanda uygulama yapalmamaladar kullanalan aletler yayma iaylemi iain daay cephe rulosu desen vermek iain mercan rulo kullanalmasa anerilir anceltme karaayam orana kullanama hazardar asteaye baayla olarak 5 orananda su ile inceltilebilir boyanabilen kaplanabilen alan tek katta yaklaayak 1 15 m2kg kuruma saresi 20ac sacaklakta P baayal nem orananda kurumasana 1 3 saatte tamamlar 24 saatte sertleayir depolama azartlara doayrudan ganeay aayaaya almayan aayza kapala ambalajlarda 5 35ac arasanda depolanmaladar kullanalmadaayanda ambalajanan aayza kapala tutulmaladar dondan koruyunuz gavenlik uyaralaras2 aocuklaran eriayemeyeceayi yerlerde muhafaza edilmelidir s2425 gaz ve deri ile temasandan sakanalmaladar s46 yutulduayunda derhal doktora danaayalmala kaba veya etiketi gasterilmelidir
exelans grenli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: