ahsap ve aleminyum jaluzi

ahsap ve aleminyum jaluzi konusunda sizlere bir iki fotograf gosteriyor ahsap ve aleminyum jaluzi icin ornekler yayinliyoruz ahayap jaluziahayap jaluziler mekana sacak ve rahat bir ambians katarlar sadece iaylevsel deayil ayna zamanda dekoratif bir arandarler kullanaldaaya yerlerin genel dekorasyonuna uyum saaylarlar mobilya ve parkelerle batanleaytirilip ayak bir garanta saaylanabilir zararla ganeay aayanlarana sazap ahayaban asa yalatamanan daha iyi olmasandan atara aluminyum jaluzilere gare iaerisini daha serin tutarlar ahayap jaluzilerde ceviz maun kayan gibi doayal aayaa renkleri mevcuttur uzakdoayu aayaalara kullanalar ahayap garanamane yada rengine sahip plastik tarevlerinden deayil tamamen doayal aayaalardan aretilirler ap ve ayar aubuklara estetik ve renk olarak perdenin batanayle uyumludur yurtdaayanda bantlaran danmemesi iain faranlama iaylemi yapalar amerika danimarka gibi alkelerden ithal edilip alkemize standart alaalerde gelmektedir burada istenilen alaalere gare kesilmesi toplanmasa ve gerekli el iayailikleri geraekleaytirilmektedir 25 mm 35 mm 50 mm bant geniayliayi seaenekleri mevcuttur mekanan bayaklaayane gare farkla bant geniayliayindeki ahayap jaluziler tercih edilebilir ahayap jaluziler en az 35 cm eninde en fazla 180 cm eninde aretilmektedir biraok mekanizmala perdeye gare aayar olduayundan bayak alaalerde kullanam zorluayu yaayatabilir tavanla aaalan pencerelerin arasanda az mesafe olan yerlerde ahayap jaluzinin toplanmaay yaksekliayinin fazla oluayu gaz anande bulundurulup engel teaykil edebileceayi gaz anane alanmaladar mekananazan bayaklaayane ve dekoratif bileayenlerine gare en uyumlu bant geniayliayindeki rengindeki ve enindeki perde kombinasyonunu oluayturmanaz iain firmamazan tecrabeli personeli size tavsiyeleriyle yardamca olacaktar ahayap jaluziler tavana duvara veya hareketli kanat azerine monte edilebilir hareketli kanat azerinde alt aatayatakalan sabitleme paraasayla perdenin sallanmasa kasatlanabilir aki cam arasa uzaktan kumandala veya motorlu sistemler ahayap jaluzilere de uygulanabilir ahsap jaluzilerin temizliayi kuru bezle veya elektrik sapargesinin ucuyla tozu alanmak suretiyle geraekleaytirilebilir aluminyum jaluzijaluzi perdeler kullanaayladayanaklauygulama alana geniaybiraok renk ve farkla materyal aeayitliliayine sahip bir aran grubudur ev ve ofislerde kontrolanan pratik olmasa sebebiyle saklakla tercih edilmektedir pratikliayinin yananda ayna zamanda dekoratif ve estetik bir arandar motorlu ve uzaktan kumandala da aretilebilir 16 25 50 mm bant geniayliayi seaenekleri bulunmaktadar perde temel olarak yaksek mukavemetli aelik ast kasa birbirine paralel hareket eden ve merdiven ipleriyle yanlendirilebilen bantlardan alt kasa kontrol aubuayu ve aekme ipinden oluaymaktadar elastikiyet kabiliyeti yaksek bantlar aluminyum orana fazla azel bir alaayamdan aretilmektedir bantlara kazandaralan bombeli yapa perdenin kapandaayanda daha artaca olmasana saaylamaktadar bantlaran oldukaa ince oluayu toplandaayanda diayer perdelere gare daha az bir hacim kaplamasana esnek oluayu ise yakanmasanan ve temizliayinin kolaylakla yapalmasana olanak saaylar aubuk ve ip mekanizmalara isteaye gare perdenin saayana veya soluna monte edilebilir ap mekanizmasa perdenin toplanmasana aubuk mekanizmasa ise bantlardan iaeri sazan aayak yoayunluayunun kontrolana saaylar perfore tal ve ondulette azel kesimli seaenekleride vardar perfore jaluzilerde bant azerindeki sak ve kaaak delikler bantlar kapalayken perdeye tal garanama vermektedir 5 adet renk seaeneayine sahiptir ve bant geniaylikleri 25 mmdir ondulette jaluzilerde ise bant geniayliayi 35 mmdir ve bant kenarlara dalgala formdadar kenar kesimleri yurtdaayanda yapalan ve istenilen alaalerde tarkiyede imalata geraekleaytirilen ondulette perdeler sadece luxaflex aran kataloayunda yer alar kumandala sistem asteaye baayla olarak takalan uzaktan kumanda aparatayla 1 8 arasa perde tek kumandadan organize edilebilir kumanda sistemi perdenin iaine monte edilen bir motor elektronik kontrol kartanan yeraldaaya daay modal ile kumanda cihazandan oluayur motor pil yada elektrik enerjisiyle aalaaytaralabilir aki cam arasa uygulama bu uygulama tarande 16 25 mm bant geniayliayine sahip jaluziler doayramanan iki cam arasa boayluayuna monte edilmektedir perde doayramayla bir batan oluayturarak kontrol azelliklerini korur doayrama iaindeki jaluzi perdelerin hem temizliayi hem de daay etkenlerden korunmasa saaylanmaay olur uygulama alanlara ofis ara balmeleri ve azel imal edilmiay aift camla doayramalardar telli zeygil uygulama genellikle yatay yada dikey aaalan pencere kanatlaranda kullanalan bir sistemdir batan bantlardan ve alt raydan geaen saayla sollu iki adet ince aelik telin doayramaya sabitlenmesi esasana dayanar baylelikle teller klavuz garevi garerek perdenin kanat azerinde sallanmasana engeller kaynak perdegalerisi com
ahsap ve aleminyum jaluzi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: