gaz beton uygulama teknikleri mobilyakampanya org

gaz beton uygulama teknikleri mobilyakampanya org nerede kullanilirnedirne ise yarar gaz beton uygulama teknikleri mobilyakampanya org gorebiliiniz gazbeton duvar uygulama teknikleriduvar aralmesine baaylamadan ance malzeme naylon paketler iainde ise duvar aramanden ance min 1 gan ance aaalap havalandarma yapalmaladar duvar aralmesine baaylamadan ance malzeme incelenerek su iainde kalmaay yaay bloklar yazey kuruluayu elde edilinceye kadar bekletilmelidir ance gazbeton tutkala hazarlanmasa tutkalan hazarlanmsa oldukaa kolaydar 2 alaek toz halindeki tutkala 1 alaek su ilave edilir oluayan karaayam gazbeton karaaytarma ucu kullanalarak iainde hava kabarcaaya kalmayacaya kadar karaaytaralar ayi bir tutkal elde edebilmek iain daayak devirli bir el matkabana takalmaay karaaytarma ucunun kullanalmasa uygundur birkaa dakikada hazar olan tutkal yaklaayak 4 5 saat iainde kullanalmaladar tutkal ihtiyaa kadar hazarlanmala sak karaaytaralmala ve kuruyan tutkal su eklenerek uygulanmamaladar duvar aralarken genel kurallar duvar arama sarasanda yatay ve daayey derzlerde kesinlikle boayluk kalmamaladar tutkalla aralen duvarlarda yatay ve daayey derzlere saralen tutkal yazeyleri tamamen kapatmaladar harala aralen duvarlarda blok yazeyleri faraa ile hafif su atalarak nemlendirildikten sonra hara uygulanmaladar bloklaran binme uzunluklara 15 cmden az olamaz uygun bindirme uzunluayu blok uzunluayunun yarasa kadar olmaladar duvar argasande ilk sara duvar ile duvar zemini arasanda mutlaka yapa harca kullanalmaladar yapa harca karaayama hacimsel olarak 1 aimento 1 toz kirea ince kum alk saranan yan ve ast yazeylerin terazisinde olmasa saaylanmaladar altanda yalatam membrana kullanalan duvarlar kolonlara aeliklerle ankre edilmelidir tutkalan saralmesi duvar arga tutkalandan daha iyi verim almak iain blok yazeyindeki toz paraacaklara saparalmelidir tutkal blok kalanlaayana uygun gazbeton malasa ile yatay ve daayey yazeylere tamamen kapatacak ayekilde saralmelidir bloklaran dazeltilmesi duvar yazeyinin dazgan olmasa iain yatay ve daayey derzlerin dazganlaaya lastik aekia kullanalarak saaylanabilir azellikle ilk saranan aok dazgan olmaladar gazbeton bloklara ile aralen duvarlarda gazbetonun kolay iaylenebilmesi nedeniyle tesisat kanala ve buat yuvasa aama oyma delme ve kesme iaylemleri kolaylakla yapalabilir bu iaylemlerde kullanalan gazbeton el aletleri ergonomik tasaramlara ile kullanam kolaylaaya saaylarken iaylevsel azellikleri ile de yapam sarecini hazlandarar
gaz beton uygulama teknikleri mobilyakampanya org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: