hiv enfeksiyonu kaposi sarkomu nedir lenfoma

hiv enfeksiyonu kaposi sarkomu nedir lenfoma ile alakali olarak soylenenler hiv enfeksiyonu kaposi sarkomu nedir lenfoma ne ise yarar gibi meselelere burdan ulasabilirsiniz hiv enfeksiyonuyla algili tamarleraec kaposi sarkomu nedir kaposi sarkumu aadsin sak garalen bir belirtisidir ve hastalaayan baayladaayana gasterir 1872de tanamlanan bu tamar deri mukoza ve ia organlaran yazeyinde yeni kan damarlaranan oluaymasayla ortaya aakar alk evrelerinde pembemsi ya da karmaza mor renkli leke ya da yumrular vardar aidsli hastalarda kaposi sarkomu baza tipik azellikler taayar bilinmeyen bir nedenle erkek eaycinsellerde aok sak kadanlarda ise seyrek garalar deri lezyonlan genellikle birden fazladar ve yalnaz bacaklarda deayil kafada burun ve kulak kakande boyunda gavdede ve kollarda da garalar hazla ilerleyerek mukoza lenf daayamleri ve solunum sindirim sistemi baayta olmak azere ia organlara da yayalar mukoza lezyonlan en aok aayaz boayluayunda azellikle bademcikler damak ve diayetlerinde garalar leke biaimindeki lezyonlar pembemsi mor bazen de eflatun renkte olabilir kata gidiaylidir kataleayme tamaran ia organlara yayalmasandan aok farsataa enfeksiyonlaran eklenmesinden kaynaklanar tedavi aok gaatar aanka bilinen tedavi yantemleri baayaayaklak sisteminin daha da zayaflamasana ve farsataa enfeksiyonlara daha da elveriayli bir ortaman doaymasana yol aaar aec lenfom lenfomlar hiv enfeksiyonlu hastalarda lenfom tara kata huylu tamarler sak garalar lenfom genellikle lenf daayamleri daayanda merkez sinir sistemi kemik iliayi sindirim sistemi ve deri gibi organ ve dokulara yerleayir alaa tedavisine kemoterapi genellikle olumsuz yanat verir ve birkaa ay iainde alamle sonualanar
hiv enfeksiyonu kaposi sarkomu nedir lenfoma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: