kulak cinlamasi icin beyaz lahana kuru sifali bitkiler

kulak cinlamasi icin beyaz lahana kuru sifali bitkiler konusunda yapilan aciklamalara goz atabilir kulak cinlamasi icin beyaz lahana kuru sifali bitkiler icin daha cok detaya diger sayfalarimizdan bakabilirsiniz abrahim saraaoaylu kulak aanlamasa tinitus ayikayeti olanlaran halk arasanda aerez olarak adlandaralan fandak fastak ceviz ayaekirdeayi ya da kabak aekirdeayi taketmekten uzak durmalara gerektiayini saylayor azellikle kabak ve ayaiaeayi aekirdeklerinin tinitus astande oldukaa olumsuz etkileri bulunmaktadar uzun yallardan beri tinitus problemi olan kiayilere 15 ganlak beyaz lahana karana anermektedir beyaz lahana kara kaynamaya baaylayan yaram litre suya 6 7 tane beyaz lahana yapraayana koyarak 10 dakika aayza kapala olarak hafif ateayte piayiriniz elde edilen suyu sabah ve akayam olmak azere aa veya tok karnana birer su bardaaya iain ve bu iayleme toplam 5 gan devam edin bu kara 5 gan uyguladaktan sonra 3 gan ara verin ve tekrar 5 gan uygulayan 3 gan ara verin ve tekrar 5 gan uygulayan baylece 15 ganlak kar tamamlanmaay olmaktadar ayna zamanda toksin ataca ve baayarsak kanserini anleyici bu 10 ganlak kara 1 yal boyunca 3 ya da 4 kez yapmak en doayrusudur bunun daayanda kesinlikle yaksek seste mazik dinlenlemeyin ve kahve iamemeye de azen gasterin uykusuzluayun ve yaksek kolestrol iaeren beslenme ayeklinin tinitusu tetiklediayini unutmayan beyaz lahana karanan ardandan uygulanacak olan 10 ganlak u vitamini sava halde tinitusun tamamen ortadan kalkmasanda anemli rol oynayacaktar
kulak cinlamasi icin beyaz lahana kuru sifali bitkiler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: